IHG Kierownik Nocnej Zmiany Recepcji in United States

Kierownik Nocnej Zmiany Recepcji

Job Number EMEAA02955

Hotel Brand: InterContinental Hotels

Europe, Middle East, Asia & Africa - - -

Description

About us

Zlokalizowany w samym centrum miasta, Hotel InterContinental Warszawa jest nowoczesnym, pięciogwiazdkowym obiektem wchodzącym w skład InterContinental Hotels Group, jednej z największych sieci hotelarskich na świecie. Profesjonalny zespół pracowników oraz wysoki standard usług sprawia, że nasz hotel jest wyjątkowym miejscem dla naszych gości. Naszym pracownikom stwarzamy przyjazne miejsce pracy, gdzie mogą się doskonalić i rozwijać swoje umiejętności.

Your day to day

Zakres obowiązków:

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zapewnienie wysokiej jakości obsługi gości poprzez sprawne organizowanie i koordynowanie nocnej zmiany recepcji i wykonanie procedury nocnego audytu.

What we need from you

Wymagania:

 • 2 letnie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku

 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego; znajomość innych języków będzie atutem

 • dobra znajomość systemu hotelowego Opera

 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji

 • gotowość do pracy wyłącznie w godzinach nocnych

 • odporność na stres

 • zorientowanie na potrzeby gości oraz umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji

What we offer

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę

 • prywatną opiekę medyczną

 • możliwość przystąpienia do programu sportowego oraz ubezpieczenia grupowego

 • możliwość korzystania z pralni oraz parkingu hotelowego

 • posiłki w restauracji pracowniczej

 • zniżki na produkty i usługi hotelowe sieci IHG

 • świadczenia z ZFŚS, m.in. karty podarunkowe

CV wraz z numerem referencyjnym (NSUP112018) prosimy przesłać za pomocą przycisku "Apply Now" lub na adres: Rekrutacja@ihg.com

Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia procesu rekrutacji jest umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych jednej lub obu z poniższych klauzul:

„Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora-Sienna Hotel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. E. Plater 49, 00-125 Warszawa, KRS 0000662897 (dalej zwana Spółką) moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy i/lub moim CV i/lub liście motywacyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Spółkę. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Sienna Hotel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie.

Spółka informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych jest: Sienna Hotel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. E. Plater 49, 00-125 Warszawa, KRS 0000662897;

 • w spółce powołany został Inspektor ochrony danych osobowych, adres do kontaktu: iodo.warsaw@ihg.com;

 • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w zakresie, w jakim została udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych–art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 • dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji na dane stanowisko do czasu jego zakończenia, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach – przez okres nie dłuższy niż 1 (jeden) rok od momentu wyrażenia zgody;

 • przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Cofnąć zgodę można kontaktując się z nami pod adresem e-mail: iodo.warsaw@ihg.com;

 • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub innych aktów prawnych z zakresu ochrony danych osobowych;

 • podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami obowiązującego prawa, jest obowiązkowe i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji, natomiast podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.